Oferta NOWOŚĆ!Urządzenia wspomagające pracę przenośników taśmowych Prześwietlanie połączeń taśmowych


SYSTEM MONITOROWANIA POŁĄCZEŃ


Problem ten dotyczy również systemów transportu kopalnianego, gdzie szczególnego znaczenia nabiera wymóg dużej niezawodności i trwałości urządzenia transportującego. Wskazane jest zatem prowadzenie prac zmierzających do wyeliminowania problemów eksploatacyjnych, szczególnie w odniesieniu do zagrożeń wynikających z nieprzewidzianego zerwania taśmy w obszarze złącza. Jak podaje prof. J. Antoniak, teoretyczna wytrzymałość złącza klejonego w stosunku do nominalnej wytrzymałości taśmy dla trzech przekładek wynosi 67%, dla czterech 75%, dla pięciu 80% i dla sześciu odpowiednio – 84%. Przeprowadzone badania laboratoryjne oraz pomiary w warunkach przemysłowych pokazują, że w większości przypadków rzeczywista wytrzymałość takiego złącza znacznie odbiega od wartości teoretycznych

POMIAR ZMIANY DŁUGOŚCI ZŁĄCZY – nowa metoda zapobiegania zerwaniom taśmy przenośnikowej w obszarze złącza

1.Czujnik wykrywa zbliżający się punkt pomiarowy i wówczas rozpoczyna się zliczanie impulsów pomiarowych.
2.Wykrycie punktu pomiarowego po przeciwnej stronie złącza kończy zliczanie impulsów.
3.Impulsy przeliczane są na wydłużenie złącza – im więcej impulsów pomiarowych tym większa długość złącza.

Schemat układu monitorującego zmiany długości złączy taśm przenośnikowychPRZYKŁADOWY MONTAŻ UKŁADU MONITORINGU ZŁĄCZ NA PRZENOŚNIKU TAŚMOWYM

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA STANU ZŁĄCZY TAŚM PRZENOŚNIKOWYCHSYSTEM MONITOROWANIA TRANSPORTU PRZENOŚNIKOWEGO

Kompleksowy systemu monitorowania przenośników taśmowych tworzących system transportu w przedsiębiorstwach.
Elementami tego systemu mogą być urządzenia diagnostyczne analizujące parametry pracy poszczególnych przenośników, szczególnie istotne dla zapewnienia ich niezawodności, połączone w kompleksowy system.
Podstawowym celem systemu będzie automatyczne monitorowanie stanu wszystkich połączeń klejonych w celu przeciwdziałania ich zerwaniu, śledzenie historii pracy wszystkich taśm i ich pojedynczych odcinków przy jednoczesnej identyfikacji każdego z nich w dowolnej chwili.
Dzięki swojej uniwersalności oraz elastyczności modułów oprogramowania pozwoli on na połączenie z innymi systemami diagnostyczno-monitorującymi o charakterze dyspozytorskim.

SCHEMAT UKŁADU DZIAŁANIA MONITORINGU ZŁĄCZ

KORZYŚCI

  • Umożliwia stałe monitorowanie zmian wydłużenia złączy i odcinków taśmy pomiędzy nimi
  • Pozwala na wyeliminowanie przestojów w pracy systemu transportowego
  • Umożliwia identyfikację złączy
  • Przeciwdziała zerwaniu taśmy w miejscu jej połączenia poprzez sygnalizację momentu zbliżania się stanu krytycznego lub poprzez odpowiednie sterowanie parametrami pracy systemu transportowego
  • System ma charakter uniwersalny, mogący w dalszej kolejności być zastosowanym w różnych przedsiębiorstwach, stosownie do ich specyfiki oraz wymogów branżowych
  • Dzięki swojej uniwersalności oraz elastyczności modułów oprogramowania pozwala na połączenie z innymi systemami diagnostyczno-monitorującymi o charakterze dyspozytorskim

W przypadku pytań prosimy kontaktować się komstal@komstal.pl