Oferta NOWOŚĆ!Opinka górnicza z tworzyw sztucznych wraz z uchwytami montażowymi K1 K2


UCHWYT ZACISKOWE K1 K2 DO GÓRNICZEJ OPINKI NAPRAWCZEJ I WIOTKIEJ

Uchwyty zaciskowe typu K1 i K2 wykonane wg rys. nr KO-K1-00 i KO-K2.00 stosowane są do mocowania siatki naprawczej obudowy wyrobisk górniczych w przypadku uszkodzenia pierwotnie wykonanej w wyrobisku opinki obudowy. Uchwyty zaciskowe typu K2 mogą być stosowane jako elementy mocujące górniczą opinkę obudowy wyrobisk z tworzywa sztucznego, w szczególności z siatki z włókna bazaltowego.

Uchwyt mocujący opinkę wiotką K2 wraz z śrubą hakową


Uchwyt mocujący opinkę wiotką K1 wraz z śrubą hakową


OPINIA KOMAG101/AO/2014
Prawo ochronne na wzór użytkowyUCHWYTY K2 W WARUNKACH DOŁOWYCH NA OPINCE WIOTKIEJ
Foto wykonane w: LW BOGDANKA