• Doradztwo techniczne
  • Remonty urządzeń górniczych
  • Roboty budowlane
  • Drogownictwo-naprawa
  • Usługi transportowe