Oferta Oprzyrządowanie do przenośników taśmowych oraz tras taśmowych Zasobnik na krążniki


Zasobnik krążników typu AG 108 i AG 133 służy do magazynowania rolek (krążników) na trasie przenośnika taśmowego. Zasobniki montowane są co około 15 m trasy przenośnika taśmowego, na jego konstrukcji.

Zasobniki przystosowane są do montażu na trasach przenośników o szerokości taśmy od 800 do 1600 mm. Do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń (pola nie metanowe i metanowe, wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a, b, lub c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A lub B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego).Zasobnik na krążniki należy stosować na wszystkich konstrukcjach nośnych tras taśmowych.