Oferta Ochrona osobista Maski przeciwpyłowe


  • Półmaska P2 PFO2/V FFP2
    Półmaska chroni układ oddechowy przed działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli ciekłych występujących w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwa, dla których najwyższe dopuszczalne stężenie NDS jest większe, równe od 2,0 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 10 x NDS.

  • Półmaska P3 PF32 V FFP3 D
    Półmaska służy do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody i aerozolami ciekłymi , dla których najwyższe dopuszczalne stężenie NDS* jest mniejsze równe od 0,05 mg/m3 oraz pyłami azbestu o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 20 x NDS.

  • NOWOŚĆ!Półmaska P3 z wkładką przeciw wilgoci. PF32 A V FFP3 D
    Półmaska z wkładką przeciw wilgotnościową typ PF 32 AV FFP3 D eliminuje wady ograniczając wilgoć i parę wodną wewnątrz półmaski oraz odprowadza nadmiar potu gromadzącego się w miejscach styku półmaski ze skórą użytkownika. Proces ten umożliwiony został dzięki zastosowaniu w przestrzeni wewnętrznej półmaski superabsorbującej wilgoć i parę wodną wkładki. Wkładka ta nie jest powiązana z warstwami konstrukcyjnymi i filtracyjnymi co uniemożliwia „zatykanie” półmaski i przedłuża czas jej użytkowania. Rozwiązanie to zostało docenione i półmaska otrzymała Złoty Medal na Targach Innowacji w Brukseli.