Oferta Oprzyrządowanie do przenośników taśmowych oraz tras taśmowych Urządzenia gaszące


URZĄDZENIE DO SAMOCZYNNEGO GASZENIA POŻARÓW ZESPOŁÓW PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH TYP SAGA – „KOMER 1”


W SKŁAD 1 KPL. WCHODZĄ:
 • Zawór odcinający z czujnikiem ciśnienia – 1 szt.
 • Czujnik temperatury – 4 szt.
 • Trójnik – 1 szt.
 • Dysze WIR – 8 szt.
 • Wąż 3 m – 4 szt.
 • Wąż 5 m – 2 szt.
 • Konstrukcja, na której zainstalowany jest zespół gaszący


PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA:
 • Ciśnienie robocze - 0,40÷ 1,60 MPa
 • Przekrój przepływu - 20 cm2
 • Sterowanie - Hydrauliczne
 • Przystosowany do montażu w rurociągu przeciwpożarowym - Φ100

CZUJNIK CIŚNIENIA
 • Ciśnienie robocze - do 1,60 MPa
 • Ciśnienie załączenia - 0,06 MPa
 • Ciśnienie wyłączenia - 0,01 MPa
CZUJNIK TEMPERATURY
 • Ciśnienie robocze - do 1,60 MPa
 • Temperatura wyzwalania - 343 K (70 °C)

Urządzenie bezobsługowe montowane jest przy przenośnikach taśmowych. Może pracować w podziemiach przemysłu węglowego we wszystkich pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.


Zasada działania urządzenia.
Do gaszenia stosuje się wodę z rurociągu przeciwpożarowego rozpylaną przez dysze zraszające. Woda pod ciśnieniem zostaje przez dławik doprowadzona do komory sterowniczej zaworu odcinającego nad membraną zaworu i działając na jej powierzchnię dociska ją do czoła, odcinając tym samym dopływ wody z rurociągu. Jednocześnie wodą zostaje wypełniony zespół wyzwalający.

Topikowe czujniki temperatury zespołu należy rozmieścić w kilku punktach:
 • pod stropem w miejscach dużego przyrostu temperatury,
 • przy zwrotnicach, napędach oraz bębnie stałym pętlicy w miejscach największego prawdopodobieństwa wydzielania się ciepła i zapalenia się części łatwopalnych, np. miału węglowego.

Na wskutek wzrostu temperatury (powyżej ustalonej) elementów przenośnika, jak również otoczenia, następuje zadziałanie czujników temperatury, tj. wytopienie się przy temperaturze 343 K (70 °C) stopu niskotopliwego łączącego miseczkę z płytką. Na skutek działania ciśnienia wody na płytkę następuje wyrzut wraz z wodą elementów blokujących otwór w złączce czujnika i wypływ wody z zespołu wyzwalającego. Wypływ ten powoduje spadek ciśnienia na dławiku zaworu odcinającego i tym samym w komorze sterowniczej zaworu ustala się ciśnienie zbliżone do atmosferycznego. Napór wody z rurociągu przeciwpożarowego odchyla odciążoną membranę i woda przepływa do zespołu gaszącego, a stąd przez dysze zraszające zostaje rozpylona w przestrzeni wyrobiska. Jednocześnie woda działa na membranę czujnika ciśnienia, która pod jej naporem ugina się, przełączając styki mikroprzełącznika pozwalające na wyłączenie napięcia napędu przenośnika. Zasadę działania urządzenia pokazano na schemacie hydraulicznym.
1. Napęd przenośnika
2. Rurociąg Ø 100
3. Trójnik
4. Zawór odcinający
5. Membrana
6. Czujnik ciśnienia
7. Ramię Ø50
8. Śruba M16
9. Kołnierz
10. Dysza WIR
11. Owężowanie
12. Czujnik temperatury TCT-8
13. Złączka 13/G1


Konstrukcja na której zainstalowany jest zespół gaszący może być spawana - skręcana.